Günther Hiltmann

Günther har arbetat som konsult inom affärs- och verksamhetsutveckling i 28 år. Erfarenhetsbasen för detta har han byggt som verksam inom nationell och internationell management consulting. Intresset för att skapa och utveckla affärer har han kombinerat med ett superstort intresse för utmaningen att hantera mellanmänskliga relationer i företag och organisationer. Günther är certifierad i IPU beteende- och drivkraftsanalys samt i förändringens fyra rum. Parallellt med rollen som nätverksledare på EGN, har han roller som facilitator/utbildare på affärsskolor samt som affärsmentor. Han är medförfattare till boken ”Det Innovativa Mentorskapet”. Günthers yrkesvision är att ”inspirera yrkesverksamma till professionell utveckling och framgång”.

Svartvitt porträtt på Nätverksledare Günther Hiltmann

Vad var det som gjorde att du tackade ja till uppdraget som nätverksledare?

Uppdraget som nätverksledare är ett utmärkt sätt att leva min yrkesvision. En grupp är ju också ett utomordentligt kompetensnätverk med stor samlad erfarenhet av ledarskap. Att bidra till att utveckla ett kompetensnätverk är helt fantastiskt!

Om du får välja ett tillfälle som format dig i karriären till den du är idag i din professionella roll, vilket tillfälle skulle det vara?

Här lyfter jag fram två uppdrag ur min konsulterfarenhet. Det första uppdraget handlade om att reformera offentlig sektor i Syrien, med ökat fokus på demokrati och jämställdhet. Jag fick här lära mig hur mina baskunskaper omsattes inom ramen för en ledar- och verksamhetskultur som var helt ny för mig. Detta i kombination med att möta människor från helt andra sektorer än jag var van vid skapade oerhört många spännande och utvecklande samtal. Här mötte jag också människor med oerhört varma hjärtan, ett uppdrag jag aldrig glömmer.
Det andra uppdraget handlade om att skapa en Handelskammarstruktur i Etiopien. Jag konfronterades här med oerhört begåvade och välutbildade personer, men med förutsättningar som var så begränsade att jag först inte trodde det var sant. Här lärde jag mig att inget är omöjligt!

Vad tog du med dig från det tillfället?

Från dessa två uppdrag tog jag bl.a. med mig att olikheter berikar och skapar nya insikter och lärdomar. Uppdragen lade på ett väldigt konkret sätt grunden för min syn på nödvändigheten av livslångt lärande.

Vad är det som gör det så spännande att leda dina nätverksgrupper?

Att få inspirera till lärande och nya insikter är en ynnest. Professionellt nätverkande i en EGN-grupp är en oerhört bra miljö för just detta.
Hur ser du på nätverksledarens roll i ett nätverk?
Nätverksledaren är en viktig katalysator inom ramen för nätverkande och lärande. Låt mig förklara. Här går jag tillbaka till ett citat från en av de chefer som betytt mest för mig i min karriär: ”En katalysator accelererar en process utan att själv förbrukas”.

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.